HomeArchitecture

Urban

Landscape

Culture

Research

-

2015

2014

2013

2012

2011

-

ArchiveBiography

Contact
DRFTWD PROJECTS is een ontwerpstudio voor vernieuwing van stedelijke, landschappelijke, culturele en economische netwerken. De werkzaamheden bestaan uit een gecombineerde praktijk van ontwerpend onderzoek, architectuur ,landschappelijk, ruimtelijk ontwerp en beeldcultuur. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van particulieren, overheden en maatschappelijke organisaties en op eigen initiatief .Uitgangspunt in deze zijn vernieuwende werkwijzen in relatie tot de veranderende ruimtelijke, economische, culturele en maatschappelijke context.


DRFTWD PROJECTS richt zich op een vijftal werkterreinen: stedelijke landschappen, lokale economie gebaseerd op grondgebonden netwerken, gecombineerde woon- werkmilieus, architectonische en ruimtelijke typologieën voor nieuwe vormen van wonen, werken, vrije tijd en zorg en eigentijdse beeldcultuur. . Het vertrekpunt is telkens de en maatschappelijke en culturele kant van een opgave. De nadruk ligt op verbinding en transitie van het stedelijke en landschappelijke, het private en het publieke en het faciliteren van uitwisseling tussen individuen en gemeenschappen.


DRFTWD PROJECTS speelt in op actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en tendensen. Terugkerende thema’s zijn: het genereren van meerwaarde door het vervlechten van programma’s, functies en gebruik in ruimtelijke netwerken, het ruimtelijk faciliteren van nieuwe vormen van wonen, werken en vrije tijd en het ruimtelijk integreren van groene systemen in gebouwde omgevingen.


DRFTWD PROJECTS geeft uitdrukking aan zijn uitgangspunten door, afhankelijk van de opgaven van ontwerp of onderzoek, tijdelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan met professionals uit andere disciplines: landschapsarchitecten, milieugeografen, cultureel antropologen, ecologen, economen en professionals op het gebied van culturele economie en kunst en cultuur.


--

Arno van der Mark: founder, design director, research and developing, visual artist >>CV


--

Studio Associates


Juri Suzuki

Kenya Sato

Mark Groen

George Miles

Wiebe de Ridder

Gilbert Koskamp co-founder drftwd 2000-2006

Floris Paalman

Karl Beelen

Joos van de Dool

Yasuyuki Kawanishi

Hai Lin

Zhou Yi

Yoshiro Kurita

Tsugumi Kanno

Wilco van Oosten

Rombout Loman

Geert Reitsma

Susanne Pietsch

Saskia Hofstede

Carla Specken

Barbara Herrmann

Alon Levin

Brigitte Furrer

Naoko Hikami

Dan Schurch

Jan Verberne

Francy Finke